NavExplorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block
1 NWrMP56RTsSWEMBjXtbaLLLSSxcjYAoSHQ Spendable
Stakable
Voting Weight
5,534,085.54 Nav
0 Nav
0 Nav
5310991
2 Ngyt5do8pkuksQfte3ASdSqNkfJJdHncbU Spendable
Stakable
Voting Weight
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
5041978
3 NeUcWzkkeHei1VrBQrRdd4QMEZdH4jDMnj Spendable
Stakable
Voting Weight
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4857471
4 NXdqMfV1mfEHc5mRUmj3k7pxc1vFJV7UpV Spendable
Stakable
Voting Weight
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
5036902
5 NQSXqRJ1bzx6k6fGvkq9uMektUJaier9c7 Spendable
Stakable
Voting Weight
4,134,360.63 Nav
0 Nav
0 Nav
5310990
6 NYSjGZernu6PzSL5zbPAnqrB9xGsSC7m9V Spendable
Stakable
Voting Weight
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
5041978
7 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd Spendable
Stakable
Voting Weight
1,363,011.86 Nav
1,363,011.86 Nav
1,363,011.86 Nav
5310933
8 NTLceZq54PhU6g6sF4rgmWHq8s6PG2HJEP Spendable
Stakable
Voting Weight
1,299,673.51 Nav
4,000.2 Nav
4,000.2 Nav
5310984
9 NL4zYhiVTEGuVNe6e4tposkNnf6eMcNB68 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,228,536.66 Nav
1,228,536.66 Nav
1,228,536.66 Nav
5310925
10 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,104,154.74 Nav
0 Nav
0 Nav
5225226
11 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG Spendable
Stakable
Voting Weight
1,004,827.94 Nav
0 Nav
0 Nav
5310865
12 Niau6HTzqkKHS9wq4T4q9jCJZ3KCsZWuW3 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
4851991
13 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW Spendable
Stakable
Voting Weight
920,000.73 Nav
920,000.73 Nav
920,000.73 Nav
5308762
14 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z Spendable
Stakable
Voting Weight
883,981.13 Nav
0 Nav
0 Nav
5310907
15 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y Spendable
Stakable
Voting Weight
828,824.14 Nav
0 Nav
0 Nav
5310962
16 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 Spendable
Stakable
Voting Weight
820,026.51 Nav
0 Nav
0 Nav
5310890
17 NdnktGg6KrABrKt6F9gUoH1cNGQcjrAuPP Spendable
Stakable
Voting Weight
797,348.88 Nav
797,348.88 Nav
797,348.88 Nav
5310968
18 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr Spendable
Stakable
Voting Weight
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
5059347
19 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 Spendable
Stakable
Voting Weight
784,668.01 Nav
0 Nav
0 Nav
5310985
20 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X Spendable
Stakable
Voting Weight
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
3841792
21 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg Spendable
Stakable
Voting Weight
686,800.81 Nav
0 Nav
0 Nav
5310927
22 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv Spendable
Stakable
Voting Weight
653,558.44 Nav
0 Nav
0 Nav
5310966
23 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR Spendable
Stakable
Voting Weight
652,048.38 Nav
0 Nav
0 Nav
5310840
24 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x Spendable
Stakable
Voting Weight
642,530.91 Nav
0 Nav
0 Nav
5310945
25 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw Spendable
Stakable
Voting Weight
629,415.65 Nav
0 Nav
0 Nav
5310951
26 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA Spendable
Stakable
Voting Weight
596,032.85 Nav
0 Nav
0 Nav
5310967
27 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 Spendable
Stakable
Voting Weight
590,126.98 Nav
0 Nav
0 Nav
5310973
28 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew Spendable
Stakable
Voting Weight
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
5048411
29 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg Spendable
Stakable
Voting Weight
536,504.83 Nav
0 Nav
0 Nav
5310974
30 NWA6uBxZN4H8dund3KFPyFkzH5VVzbFsp7 Spendable
Stakable
Voting Weight
498,058.97 Nav
498,058.97 Nav
498,058.97 Nav
5310937
31 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV Spendable
Stakable
Voting Weight
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
4010006
32 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz Spendable
Stakable
Voting Weight
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
4966676
33 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w Spendable
Stakable
Voting Weight
456,813.02 Nav
0 Nav
0 Nav
5310950
34 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm Spendable
Stakable
Voting Weight
417,224.64 Nav
0 Nav
0 Nav
5310943
35 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs Spendable
Stakable
Voting Weight
386,914.93 Nav
386,914.93 Nav
386,914.93 Nav
5310721
36 Naz8tZZH3iAg18UMei3Cxtei2UQnNsSGJi Spendable
Stakable
Voting Weight
385,425.34 Nav
0 Nav
0 Nav
5310971
37 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E Spendable
Stakable
Voting Weight
309,611.22 Nav
309,611.22 Nav
309,611.22 Nav
5310772
38 Ne4JqLdCFgwKbDApaJpWw2MLNWHP1yUHHs Spendable
Stakable
Voting Weight
300,000.6 Nav
300,000.6 Nav
300,000.6 Nav
5296478
39 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ Spendable
Stakable
Voting Weight
295,204.7 Nav
0 Nav
0 Nav
5310795
40 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL Spendable
Stakable
Voting Weight
272,358.37 Nav
260,902.15 Nav
260,902.15 Nav
5310446
41 NbdPRu8q4gzUmGhwUY6Bbk3qLhzCNBW2RZ Spendable
Stakable
Voting Weight
241,052.57 Nav
241,052.57 Nav
241,052.57 Nav
5310975
42 NNpDSv9zb9fp9H5xTcRaKE2hvT2RDdkfZ5 Spendable
Stakable
Voting Weight
233,484.73 Nav
0 Nav
0 Nav
5310924
43 NVFwqtDvunsYnLHmtoY271bz9YFkUSaxz1 Spendable
Stakable
Voting Weight
230,946.59 Nav
230,946.59 Nav
230,946.59 Nav
5293714
44 NbsEi9RrpXUisyQfsCBWYyMDLhjE2xigUy Spendable
Stakable
Voting Weight
229,836.02 Nav
0 Nav
0 Nav
5310832
45 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS Spendable
Stakable
Voting Weight
209,818.01 Nav
209,818.01 Nav
209,818.01 Nav
5310807
46 Nes2LzEZsGtJDA9xjxpADqtCABzQy8FwNU Spendable
Stakable
Voting Weight
207,769.88 Nav
0 Nav
0 Nav
5310844
47 NLsTwMeJvP1CMaMSGpdjvVTBMhHCaKas2g Spendable
Stakable
Voting Weight
200,390.05 Nav
0 Nav
0 Nav
5310921
48 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe Spendable
Stakable
Voting Weight
198,334.74 Nav
198,334.74 Nav
198,334.74 Nav
5176010
49 NaMiA6CzUiY3gH71J4WcarRwdcCfQmFtmC Spendable
Stakable
Voting Weight
197,090.61 Nav
0 Nav
0 Nav
5310989
50 NNmcisHN3SpwpwLVvwYgYyPBikqeHQBh2p Spendable
Stakable
Voting Weight
192,548.44 Nav
0 Nav
0 Nav
5310892
51 NTNBoruPqqzesMUPC8w4hRSUu7m8hRzNAo Spendable
Stakable
Voting Weight
177,930.1 Nav
0.13857700 Nav
0.13857700 Nav
5310590
52 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ Spendable
Stakable
Voting Weight
171,733.34 Nav
171,733.34 Nav
171,733.34 Nav
5310952
53 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf Spendable
Stakable
Voting Weight
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
2699340
54 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 Spendable
Stakable
Voting Weight
154,838.82 Nav
154,838.82 Nav
154,838.82 Nav
5310760
55 NbHJbCvqY5YdpmHDpVUCf8UbnPKX7ooYio Spendable
Stakable
Voting Weight
153,816.1 Nav
0 Nav
0 Nav
5215349
56 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW Spendable
Stakable
Voting Weight
151,270.63 Nav
0 Nav
0 Nav
5310970
57 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE Spendable
Stakable
Voting Weight
150,418.47 Nav
398.79 Nav
398.79 Nav
5310949
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU Spendable
Stakable
Voting Weight
143,928.17 Nav
143,928.17 Nav
143,928.17 Nav
5309806
59 NRD348tKvNb6ak3HkHuWPWdyUNc4bpZfco Spendable
Stakable
Voting Weight
142,500 Nav
0 Nav
0 Nav
5310911
60 NLZ7nY2Z6JmfXx6u3oKcoNyAZtb7kjCr5H Spendable
Stakable
Voting Weight
142,264.26 Nav
142,264.26 Nav
142,264.26 Nav
5310866
61 NfCKK7AT4DwZ3LTv7Z9URDSaeKzBfaM2ah Spendable
Stakable
Voting Weight
141,336.03 Nav
0 Nav
0 Nav
5310722
62 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw Spendable
Stakable
Voting Weight
141,065.56 Nav
141,065.56 Nav
141,065.56 Nav
5307368
63 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e Spendable
Stakable
Voting Weight
136,046.86 Nav
0 Nav
0 Nav
5225217
64 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE Spendable
Stakable
Voting Weight
135,489.38 Nav
135,489.38 Nav
135,489.38 Nav
5310599
65 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm Spendable
Stakable
Voting Weight
130,980.65 Nav
131,092.65 Nav
131,092.65 Nav
5310874
66 NTczjitmrBBSXnM83SnGdwZz5wSTHT2fPQ Spendable
Stakable
Voting Weight
128,872.35 Nav
128,872.35 Nav
128,872.35 Nav
5310046
67 NLAXysnZt1MhtdLhFugCpQgxt1P9hQ8APk Spendable
Stakable
Voting Weight
123,776.92 Nav
0 Nav
0 Nav
5310936
68 NdXtaHU2pXnXPKAyrUYmKcjupLS4dKPwL8 Spendable
Stakable
Voting Weight
122,929.04 Nav
122,929.04 Nav
122,929.04 Nav
5310614
69 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s Spendable
Stakable
Voting Weight
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
1707808
70 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 Spendable
Stakable
Voting Weight
117,538.79 Nav
117,538.79 Nav
117,538.79 Nav
5310857
71 NSrLBnEJzwYb36GgAv7jTTbnTjEgmiGJFh Spendable
Stakable
Voting Weight
116,008.16 Nav
116,008.16 Nav
116,008.16 Nav
5310534
72 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS Spendable
Stakable
Voting Weight
112,775.58 Nav
112,775.58 Nav
112,775.58 Nav
5310740
73 Nbqnq6a1KJuTp7TZgMvpeUCdW8vMz63y1g Spendable
Stakable
Voting Weight
112,030.25 Nav
112,030.25 Nav
112,030.25 Nav
5310966
74 NYG3aDbMQnGksws7MJ9dMpom3rV44T7SAT Spendable
Stakable
Voting Weight
110,853.76 Nav
110,853.76 Nav
110,853.76 Nav
5241003
75 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 Spendable
Stakable
Voting Weight
108,222.82 Nav
108,222.82 Nav
108,222.82 Nav
5310808
76 NTnVC3bY3tDYH88evxu3PLeezMHTMwBqPn Spendable
Stakable
Voting Weight
102,308.82 Nav
102,308.82 Nav
102,308.82 Nav
5310932
77 Ngqs8Xop6cMpZTGr7UsFBzGGgY42N3zvHM Spendable
Stakable
Voting Weight
102,264.18 Nav
0 Nav
0 Nav
5310972
78 NX6MNJDyt1hYHVb7bVQ8FQUFK1FPL8kcKy Spendable
Stakable
Voting Weight
101,065.55 Nav
101,065.55 Nav
101,065.55 Nav
5143218
79 NgujP9FYFWWYV1KKBUpnnjToWpFfFcY7S9 Spendable
Stakable
Voting Weight
100,817.55 Nav
0 Nav
0 Nav
5310946
80 NdzM74enxoyvVhPd8rdRoPJgy1WRGu5s3k Spendable
Stakable
Voting Weight
100,004 Nav
100,004 Nav
100,004 Nav
5310148
81 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun Spendable
Stakable
Voting Weight
99,626.47 Nav
99,626.47 Nav
99,626.47 Nav
5310629
82 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi Spendable
Stakable
Voting Weight
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
4673183
83 NijEBYjZSBq6ZbssfwBdiXPfLuJg4joViE Spendable
Stakable
Voting Weight
95,345.66 Nav
0 Nav
0 Nav
5310433
84 NdqsWz4qAAtHKzLTjRdWdLh72yZADPtMeH Spendable
Stakable
Voting Weight
93,459.24 Nav
0 Nav
0 Nav
5310784
85 NiqshqKvGrGqoUu6yUbpmxHS1tj9Rd2XXW Spendable
Stakable
Voting Weight
92,940.1 Nav
0 Nav
0 Nav
5310939
86 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw Spendable
Stakable
Voting Weight
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
3247468
87 NNPBQpvkzShBoTn7Bhnj7x6BYnXTEZQd8c Spendable
Stakable
Voting Weight
86,865.26 Nav
86,865.26 Nav
86,865.26 Nav
5310922
88 NRDoCnJnWMUkwQXWRkaaV7m8xVwHQemomN Spendable
Stakable
Voting Weight
83,342.18 Nav
83,342.18 Nav
83,342.18 Nav
5310964
89 NbaCh9gHLo8HyqvdhF4Hxews5ACWWLPuKT Spendable
Stakable
Voting Weight
82,042.97 Nav
82,042.97 Nav
82,042.97 Nav
5273971
90 NirEvzUq5GhWoj4CzYEb6iaDxfXRctwKKv Spendable
Stakable
Voting Weight
81,062.77 Nav
0 Nav
0 Nav
5310594
91 NUqhndDGW3BJTGYWPVU8Lkko23e4Cenehw Spendable
Stakable
Voting Weight
78,872.33 Nav
0 Nav
0 Nav
5310983
92 NiEW7ipD9f7B23rYWWB8yMzsocma6thoji Spendable
Stakable
Voting Weight
72,169.9 Nav
72,169.9 Nav
72,169.9 Nav
5310429
93 NLK4onNfQeFxw7LjwVQCntgg2rDJAoVRAF Spendable
Stakable
Voting Weight
71,110.29 Nav
71,110.29 Nav
71,110.29 Nav
2721760
94 NavhoyBzSpAQrMV6yaGCst2VmY9ZT61z9V Spendable
Stakable
Voting Weight
70,066.01 Nav
70,066.01 Nav
70,066.01 Nav
5084975
95 NTa9y7EBn4ML2vx9PzXJx8ByXkyBEFLWfm Spendable
Stakable
Voting Weight
69,438.08 Nav
69,438.08 Nav
69,438.08 Nav
5310074
96 NVydsNm5uEc7no2qdMPVQu5qr548A9QzH6 Spendable
Stakable
Voting Weight
69,076.18 Nav
69,076.18 Nav
69,076.18 Nav
2750732
97 NaNCJVmXm9tBoXkLfvb5ARmaJNcoLgFXf9 Spendable
Stakable
Voting Weight
68,458.87 Nav
68,458.87 Nav
68,458.87 Nav
2721869
98 NgucLLvvjD2Wkuadv7EKQUDJEasQH4ZRYh Spendable
Stakable
Voting Weight
67,766.97 Nav
67,766.97 Nav
67,766.97 Nav
2721928
99 NgpyGUR68rMei8CkdzWqxeAxuX7fPx2Y5L Spendable
Stakable
Voting Weight
67,757.37 Nav
67,757.37 Nav
67,757.37 Nav
2721823
100 NLtuHwfP3HPfTZaK7m9szMjrcBYXZJCPSx Spendable
Stakable
Voting Weight
67,594.93 Nav
67,594.93 Nav
67,594.93 Nav
3065971

Wealth Distribution

Top Balance % Holding