NavExplorer

Address

Address Type Standard
Address NaZPwybjcojDsDA3SWhW5m4WfPKnwZhNoo
Transactions 993
Created At 2017-09-27, 18:41:34
1,428,334
Rich List 27,203rd
Spendable Balance 0 Nav
Stakable Balance 0 Nav
Voting Weight 0 Nav
Period Stakes Spendable Stakable Voting Weight
22 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
21 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
20 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
19 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
18 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
17 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
16 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
15 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
14 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
13 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
12 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
11 May 2022 0 0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%
0 Nav
0.00%